Home

Giới thiệu dự án dịch sách

The Elements of Style

Quyến sách The Elements of Style từ lâu đã được xem như sách gối đầu giường của các nhà văn Mỹ. Đây cũng là cuốn sổ tay hữu dụng mà sinh viên và nhà văn nào cũng tham khảo như là ưu tiên hàng đầu khi muốn cải thiện kỹ năng viết của mình. Sách luôn được đánh giá là cuốn sách được sinh viên ưa thích nhất, đặc biệt là sinh viên các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ.

the elements of style pdf New Elements of Style by Trunk & White the perfect bookshelf

Mình tình cờ biết đến quyển sách này khi tìm kiếm tài liệu học viết tiếng Anh và khá ngạc nhiên là quyển sách hữu dụng này lại chưa thấy tác giả nào dịch sang tiếng Việt. Dự án dịch sách này ra đời với các mục đích sau:
1. Đem những kiến thức hữu ích này phổ cập đến nhiều đọc giả Việt
2. Rèn luyện tính kỷ luật của mình khi hoàn thành một dự án cá nhân
3. Giải trí ngoài công việc chính như một kỹ sư

Dự án này sẽ khởi động vào 05/09/2019 và dự kiến hoàn thành vào 05/02/2020.

Sách dày khoảng 100 trang gồm các nội dung sau:

FOREWORD 

INTRODUCTION 

I. ELEMENTARY RULES OF USAGE (EROU)

 • Form the possessive singular of nouns by adding ‘s
 • In a series of three or more terms with a single conjunction, use a  comma after each term except the last
 • Enclose parenthetic expressions between commas
 • Place a comma before a conjunction introducing an independent  clause
 • Do not join independent clauses with a comma
 • Do not break sentences in two
 • Use a colon after an independent clause to introduce a list of particulars, an appositive, an amplification, or an illustrative quotation
 • Use a dash to set off an abrupt break or interruption and to announce along appositive or summary
 • The number of the subject determines the number of the verb
 • Use the proper case of pronoun
 • A participial phrase at the beginning of a sentence must refer to the grammatical subject

II. ELEMENTARY PRINCIPLES OF COMPOSITION (EPOC)

 • Choose a suitable design and hold to it
 • Make the paragraph the unit of composition
 • Use the active voice
 • Put statements in positive form
 • Use definite, specific, concrete language
 • Omit needless words
 • Avoid a succession of loose sentences
 • Express coordinate ideas in similar form
 • Keep related words together
 • In summaries, keep to one tense
 • Place the emphatic words of a sentence at the end

III. A FEW MATTERS OF FORM (AFMOF)

IV. WORDS AND EXPRESSIONS COMMONLY MISUSED (WAECM)

V. AN APPROACH TO STYLE (With a List of Reminders) (AATS)

 • Place yourself in the background
 • Write in a way that comes naturally
 • Work from a suitable design
 • Write with nouns and verbs
 • Revise and rewrite
 • Do not overwrite
 • Do not overstate
 • Avoid the use of qualifiers
 • Do not affect a breezy manner
 • Use orthodox spelling
 • Do not explain too much
 • Do not construct awkward adverbs
 • Make sure the reader knows who is speaking
 • Avoid fancy words
 • Do not use dialect unless your ear is good
 • Be clear
 • Do not inject opinion
 • Use figures of speech sparingly
 • Do not take shortcuts at the cost of clarity
 • Avoid foreign languages
 • Prefer the standard to the offbeat

AFTERWORD

GLOSSARY

INDEX

Chúc các bạn được nhiều lợi ích từ dự án này.